Evers, Johann 1a

Geburtsname Evers, Johann
Geburtsname Everds, Joan Henric. 2a 3a
Geburtsname Everds, Joan 1b
Geschlecht männlich

Ereignisse

Ereignis Datum Ort Beschreibung Quellen
Geburt vor 1750     1b
Taufe (Taufpate) 1750-01-26 St. Lambertus, Ascheberg   1b
Hochzeit (Zeuge) 1755-07-27 St. Lambertus, Ascheberg   3a

Ahnentafel

  1. Evers, Johann

Ereignisreferenzen

 1. Ascheberg St. Lambertus: Taufen 1690 – 1755
   • Datum: von 1749-11-12 bis 1749-12-24
   • Seite: Seite 139a Taufen 1749
   • Link:

    http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/ascheberg-st-lambertus/KB003_1/?pg=144

   • Fundstelle:

    Xbris 2ten
    Parentes. Joan Bernd Tyrinck, Maria Baumeister conj.
    Proles. Joan Bernd
    Patrini. Bernd Baumeister, Catharina Tyrinck

   • Fundstelle:

    Xbris 16.
    Parentes. Joan Ebbeman, Margaretha Bolte Conj.
    Proles. Bernd Henrich
    Patrini. Bernd Henrich Beckhaus, Catharina Schemman gn. Bolte

   • Datum: von 1750-01-11 bis 1750-02-14
   • Seite: Seite 140 Taufen 1750
   • Link:

    http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/ascheberg-st-lambertus/KB003_1/?pg=144

   • Fundstelle:

    Januarii 26
    Parentes. Joan Bernd Everds gn. Künehenrich, Catharina Dirckman conj.
    Proles. Joan Bernd
    Patrini. Joan Everds, Maria Margaretha Valcke

 2. Ascheberg St. Lambertus: Heiraten 1757 – 1807
   • Datum: von 1758-08-21 bis 1759-07-31
   • Seite: Seite 2 Heiraten 1758/1759
   • Fundstelle:

    1758 9bris 21ma
    Copulati. Joan Bernard Everds cond. Kühnhenrich, Anna Gertrud Hövelman
    Testes. Joan Henric Everds, Joan Henric Hövelman

   • Link:

    http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/ascheberg-st-lambertus/KB004_2/?pg=3

 3. Ascheberg St. Lambertus: Heiraten 1690 – 1756
   • Datum: von 1754-11-26 bis 1755-07-20
   • Seite: Seite 199a Heiraten 1754/1755
   • Link:

    http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/ascheberg-st-lambertus/KB003_2/?pg=47

   • Fundstelle:

    1755 Julii 27
    Copulatorum Joan Bernard Everds cond. Künhenrich, Anna Gertrud Schmauck
    Testes Joan Henric. Everds, Joan Henric. Schmauck